Автоматизована система управління технологічним процесом (АСУТП) сушіння цукру призначена для підвищення техніко-економічних показників роботи цукросушильного відділення, оснащеного сушильної установкою барабанного типу, шляхом загальної стабілізації технологічних параметрів.

Загальний вигляд схеми

В основу функціонування системи покладено автоматизоване управління технологічними процесами сушіння, охолодження та транспортування цукру-піску в цукросушильного відділенні, а саме:
– тиску холодного і гарячого повітря;
– температура пара (гарячого повітря);
– ступінь розрідження витяжного вентилятора;
– температура цукру.

На підставі аналізу параметрів система управління визначає поточний режим роботи цукросушильного відділення і виявляє необхідність зміни співвідношень гарячого і холодного повітря.

Оборудование АСУТП на основі ПЛК Siemens S7-315 з візуалізацією на панель Schneider Magelis. Автоматичне регулювання температури гарячого і холодного повітря забезпечує високі технологічні показники сушіння цукру.

За рахунок автоматизованого управління і контролю параметрів АСУТП дозволила зменшити витрати енергії, збільшити продуктивність цукросушильного відділення, забезпечити надійний захист технологічного обладнання та висока якість сушіння цукру.

Код замовлення: FD-SU001.00-00