Впровадження сучасних інформаційних технологій, а також останніх розробок в сфері промислової автоматизації підприємств зберігання і переробки зерна має істотний вплив на підвищення ефективності управління, зростання конкурентоспроможності підприємств в цілому.

Об’єкт автоматизації

Процес зберігання і переробки зерна складний, багатоступінчастий, енергоємний, що вимагає впровадження досконалих, надійних систем автоматизації зберігання і переробки зерна для досягнення високої ефективності роботи даної галузі. Технологія зберігання і переробки зерна удосконалювалася століттями, з того моменту, як людина вперше навчився перетирати зерна за допомогою щільно прилягають один до одного обертових каменів. Сьогодні для переробки зерна використовуються ті ж механізми розтираючого, а також ударного дії, тільки на базі повністю автоматизованих, технічно досконалих технологічних комплексів з переробки та зберігання зерна. Кількість контрольованих, а також керуючих параметрів сучасних автоматизованих підприємств зберігання і переробки зерна (елеваторах, зерносховищах, борошномельних заводах, комбікормових комбінатах) постійно збільшується, давно перевищивши межу, коли оператор може самостійно (без застосування складних автоматизованих комплексів для підприємств зберігання і переробки зерна) керувати технологічним процесом. У зв’язку з цим, питання впровадження комплексної автоматизації зерносховищ, елеваторів, силосів та інших об’єктів з переробки та зберігання зерна є досить актуальним.

Структурна схема системи

Сушіння, зберігання, переміщення зерна – основні складові процесу переробки зерна. Автоматизація технологічних процесів сушки, храненіея зерна, як правило, виконується на досить високому рівні. Основною перешкодою впровадженню сучасних АСУ ТП переміщення зерна є їх відносно висока вартість.

Шафи управління

Технічним базисом підвищення ефективності технології зберігання і переробки зерна, організації автоматичного контролю, управління, а також кількісного обліку сировини, продукції, є автоматизована система управління технологічними процесами зберігання і переробки зерна. АСУ ТП зберігання і переробки зерна виконує оперативний, жорсткий контроль сировини, а також виробленої продукції, відстежує відповідність роботи підприємства технологічним регламентом, контролює дії технологічного персоналу, підвищує персональну відповідальність операторів за рішення, які спричинили збитки.

Диспетчерська

Основні напрямки автоматизації технологічних процесів зберігання і переробки зерна: Впровадження систем нового покоління – комп’ютеризованих автоматизованих комплексів зернопереробних підприємств і сховищ замість існуючих на багатьох підприємствах галузі релейних систем автоматизованого управління процесами зберігання і переробки зерна. Модернізація АСУ ТП зерносховищ і зернопереробних комплексів дозволить оперативно управляти технологічним процесом, контролювати, протоколювати дії операторів, вести жорсткий облік сировини і продукції.

Мнемосхема

Впровадження сучасних систем автоматизації підприємств по зберіганню і переробці зерна дозволяє якісно підготувати зерно до помелу, включаючи формування помольної партії, оптимальне автоматичне зволоження зерна, залежно від його початкової вологості, а також ряду інших характеристик.

Заміна релейних АСУ ТП елеваторів, силосів сучасної елементної базою систем автоматизації зерносховищ дозволить реально відслідковувати переміщення кожної конкретної партії зерна, вести безперервний облік, оперативно аналізувати параметри зерна, жорстко контролювати процес приймання, зменшити ймовірність виникнення нестач.

Впровадження сучасних систем комерційного обліку на підприємстві зберігання і переробки зерна за допомогою тензометричних систем вимірювання ваги, пов’язаних єдиною автоматизованою системою обліку зерна (зерно-продуктів), доступних для зчитування показань з верхнього рівня АСУ ТП зернопереробного підприємства.

Автоматизований облік продукції зернопереробних підприємств і зерносховищ істотно зменшує вплив людського фактора на результат зважувань і підвищує точність вимірювань. Заміна застарілих систем термометрії елеваторів і силосів сучасними метрологічно атестованими і сертифікованими системами.

Завдання автоматизації комплексу по зберіганню і переробці зерна на сьогоднішній день є досить актуальною. Сучасні засоби АСУ ТП зернопереробних підприємств дозволяють значно знизити втрати при зберіганні і переробці зерна, заощадити енергоресурси зернопереробних підприємств, елеваторів, мінімізувати вплив людського фактора, ризиків виникнення аварійних ситуацій роботи автоматизованих технологічних комплексів по зберіганню і переробці зерна. Останні розробки в області АСУ ТП зернопереробної галузі дозволяють автоматично прогнозувати процес самозігрівання зерна, надійно, якісно в автоматичному режимі управляти потоками вологого і сухого зерна, процесом сушіння, також системою формування технологічних маршрутів в межах зернопереробного підприємства.

Технічна документація

Код замовлення: AG-AA001.00-00