Компанія “Тригла” спеціалізується на роботах по системам промислової автоматизації та диспетчеризації. У нас працюють професіонали своєї справи, які виконають поставлене завдання, знайдуть альтернативне вирішення питання створення АСУ ТП будь-якої складності.
Більшість систем управління, на базі АСУ ТП – комп’ютерно-інтегровані автоматизовані системи управління (АСУ). Основні технічні засоби цих систем – комп’ютери, їх застосування дозволяє інтегрувати кілька функцій АСУ, кардинально розширити можливості АСУ ТП. Практично комп’ютерно-інтегровані системи управління (КІСУ) виникли як розвиток інтегрованих АСУ, основою яких є АСУ ТП.

призначення АСУТП
АСУ ТП використовуються для створення систем контролю, управління технологічними процесами, а також режимами, захисту промислових установок від возніконовенія аварій (збоїв). Стандартна АСУ ТП побудована на основі мікропроцесорних компонентів автоматизації у вигляді дворівневої структури систем контролю, управління, регулювання. Нижній рівень АСУ ТП – промислові контролери. АСУ ТП верхнього рівня складають автоматизовані робочі місця (АРМ) диспетчерів (операторів), що становлять центральний пульт управління. Зв’язок АРМ оператора з нижнім рівнем АСУ ТП реалізується за допомогою промислової мережі передачі даних.

Функції АСУТП:
– автоматизація основного обладнання технологічного процесу з підтриманням заданих уставок, а також його штатна або аварійна зупинка за допомогою АСУ ТП;
– автоматизація допоміжного обладнання технологічного процесу за допомогою АСУ ТП;
– реалізація можливості зміни параметрів автоматичного режиму роботи АСУ ТП оператором, дистанційне або ручне управління виконавчими механізмами АСУ ТП;
– забезпечення безвідмовної необхідних технологічних захистів, а також надійності блокувань відповідно до нормативних документів АСУ ТП;
– інформаційне забезпечення АРМ оператора (відображення інформації про хід технологічного процесу АСУ ТП у вигляді мнемосхем, графіків, трендів, таблиць, друк звітів, рапортів в формі, узгодженої з замовником АСУ ТП);
– регулювання технологічних параметрів об’єкта АСУ ТП за допомогою програмних регуляторів, параметри яких визначаються проектом автоматизації;
– цілодобове ведення архіву, можливість аналізу архівної інформації за вказаний проміжок часу роботи АСУ ТП;
– захист від несанкціонованого доступу до параметрів настройки, а також записала даними ходу роботи АСУ ТП;
– безперервна діагностика підключеного обладнання, в тому числі самодиагностика АСУ ТП;
– оптимізація роботи об’єкта управління на базі АСУ ТП.

До найбільш поширених видів АСУ належать:
– АСУ ТП (АСУ технологічними процесами) – автоматизована система, призначена для реалізації керуючих дій на технологічний об’єкт управління відповідно до прийнятих критеріїв управління. АСУ ТП виконує свої функції на рівні окремого апарату або технологічного комплексу (ТК), до якого належать установка, відділення, цех або виробництво;
– АСУП (АСУ підприємством) – інтегрована АСУ, призначена для ефективного управління виробничо-господарською діяльністю підприємства;
– ІАСУ (інтегрована АСУ) – сукупність двох або більше взаємопов’язаних АСУ, в якій функціонування однієї автоматизованої системи залежить від функціонування іншої так, що їх взаємодія можна розглядати, як єдину АСУ.

Поняття «інтегрована» АСУ широко використовується в назві сучасних систем автоматизації, але дуже часто має різний зміст. Найчастіше під ним розуміють систему, яка інтегрує функції АСУ ТП і АСУП, тобто функціонально (ІАСУ = АСУ ТП + АСУП). Цю формулу можна зобразити більш детально, розшифрувавши окремі її компоненти: (ІАСУ = АСУ ТП + АСУП + САПР + Асуку), тобто додається система автоматизованого проектування (САПР) і автоматизована система управління якістю (Асуку). АСУ П, як видно з наведеного визначення, іноді також називають інтегрованою, маючи на увазі об’єднання декількох пакетів програмного забезпечення в один інтегрований.

З появою систем управління на базі комп’ютера, як основного технічного засобу, з’являється новий термін: комп’ютерно-інтегрована система управління (КІСУ). КІСУ – ієрархічно-розподілена система, яка інтегрує функції управління технологічними, а також організаційно-економічними процесами підприємства, складається з робочих станцій, об’єднаних локальними обчислювальними мережами.

Структурно інтегрована АСУ складається з двох основних частин: АСУ ТП і АСУП. У свою чергу, АСУ ТП також має дві основні частини: це локальна обчислювальна мережа (ЛОМ) та система управління технологічними процесами. Що стосується АСУП (зараз більш поширене інша її назва – корпоративна система управління бізнес-процесами КСУБП), вона в свою чергу, також містить дві частини: корпоративну обчислювальну мережу (КВС), яка об’єднує, як правило, кілька локальних обчислювальних мереж (ЛВС) і систему управління бізнесами-процесами. КСУБП на відміну від АСУП вирішує дві проблеми: перша – це об’єднання різнорідних мереж, друга – створення єдиної системи управління бізнес-процесами.

Основна діяльність компанії “Трігла” в області розробки систем автоматизації та диспетчеризації, а також їх подальшого впровадження:
– розробка, модернізація, впровадження систем автоматичного керування технологічними процесами – АСУ ТП (підприємств паперової, харчової та інших галузей промисловості);
– розробка, збірка щитів і пультів управління;
– створення комп’ютеризованих диспетчерських пунктів з використанням систем візуалізації технологічних процесів на базі SCADA-програм або панелей операторів різних фірм-виробників.

Якісно, в стислі терміни проведемо повний комплекс робіт від проектування до пуско-наладки Вашої АСУ ТП і (або) системи диспетчеризації.