Реалізація даного етапу виконується на основі технічного завдання на проектування АСУ ТП, попередньо погодженого із Замовником, яке готується при обстеженні об’єкта автоматизації, а також розробці техніко-комерційних пропозицій впровадження АСУТП.

Майбутня система управління, її тип (багаторівнева розподілена або локальна), залежить від складності об’єкта автоматизації.

Визначається необхідний рівень контролю, управління, регулювання, номенклатурою технологічного обладнання.

Проектування АСУТП включає наступні етапи:

– проектування АСУТП на рівні контрольно-вимірювальних приладів а також польового обладнання (розробка функціональних схем автоматизації, визначення місць установки датчиків, їх типів, а також виконавчих механізмів, розробка структурних схем комплексів автоматизації, принципових схем шаф автоматики, розробка схем зовнішніх проводок із зображенням планів трас);

– проектування АСУТП на рівні первинної обробки інформації, видачі керуючих сигналів виконавчих механізмів (вибір типів контролерів, а також їх конфігурації, розробка алгоритмів роботи АСУ ТП, програмування контролерів);

– проектування АСУТП на рівні операторських станцій і промислових мереж обміну даними (створення автоматизованих робочих місць (АРМ) операторів, проектування локальних обчислювальних мереж (ЛВС), розробка прикладного програмного забезпечення для операторських станцій, вибір обладнання для промислових серверів а також мереж).

В рамках реалізації проекту системи автоматизації формується інфраструктура АСУТП:

– сегмент корпоративної мережі;
– промислова мережа обміну даними;
– інформаційно-обчислювальні комплекси АСУТП;
– системи збору технологічних даних, а також їх зберігання;
– комплекси відображення інформації;
– прикладне програмне забезпечення АСУТП.

Виготовлення та поставка комплектних шаф автоматики (харчування, перетворювачів, управління) для серійних (Несерійний) випадків, згідно з проектом АСУТП замовника, або відповідно до нашого проекту АСУТП здійснюється відповідно до технічної, а також розробленої проектної документації.

Корпуси використовуваних щитів мають ступінь пило-волого захисту не нижче IP-54 при закритих дверях по ГОСТ 14254-96. Збірка щитів управління проводиться на базі вітчизняних або імпортних компонентів АСУТП (реле, магнітні пускачі, автоматичні вимикачі).