Одним з продуктів фірми «Тригла» є розгортання глобальної системи документування на підприємстві.

Дана система дозволить переглянути графіки зміни параметрів за деякий період протягом року (або більшого часу), провести статистичну обробку даних за період (зміна, доба, тиждень, місяць, квартал, рік), надасть можливість отримання звітів в роздрукованому та електронному видах. Інсталяція системи передбачає підключення до загальної мережі фабрики. Перевага даної реалізації є в тому, що доступ до інформації може здійснюватися з кількох комп’ютерів фабричної мережі одночасно. В майбутньому реалізація система дозволить підключити до себе інші параметри, які будуть заведені в одну з систем.

При реалізації проекту використовуються наступні технології : OPC, WEB, SQL, FireWall, NET, ASP.NET, C #, CRM.

Глобальна система документування

Переваги пропонованої системи в порівняння з електронними безпаперовими реєстраторами:

Пропонована системаБезпаперовий реєстратор
(наприклад Endress + Hauzer Ecograph T)
Кількість заведених параметрівпрактично будь-який, завжди розширюваністюобмежена можливістю реєстратора 6 шт., нерасшіряемо
Тип заведених параметрівбудь-які дискретні / аналогові (як вхідні / вихідні сигнали так і внутрішні змінні)тільки вхідні або вихідні фізичні сигнали
Передача данихEthernetEthernet
Збереження данихSQL сервер з можливістю ручного / автоматичного збереженняCompactFlash карта
підключенняПриєднання до мережі EthernetФізична перекомутація сигналів
Доступ до данихCMS система з доступом до бази через ASP.NET, авторизація, розгортаються модуліВнутрішній Web сервер, нерозширювана конфігурація